Учредяване право на прокарване на нов кабел в с. Градско

11.09.2023 13:21

Заповед, с която се учредява право за прокарване на нов кабел в с. Градско, община Сливен от Електроразпределение ЮГ-ЕАД


,


Прикачени файлове:

Заповед - право на прокарване с. Градско

Достъпност