Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот

08.06.2023 15:32

Заповед РД-11-12-023 от 30.05.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот в с. Злати войвода, област Сливен


Прикачени файлове:

Заповед РД-11-12-023 от 30.05.2023 г.

Достъпност