Минчо Афузов: Не мога да присъствам на „рязане на лента“ на обект без разрешително

17.05.2023 13:09
Минчо Афузов

В отговор на журналистически въпрос вчера, областният управител Минчо Афузов коментира, че не счита за необходимо да присъства на „рязане на лента“ на обект, който не е въведен в експлоатация по надлежния ред.

„Бях поканен на официалната церемония „Рязане на лента“ по проекта за водния цикъл на Сливен, чието пълно наименование е: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна инфраструктура с население над 10 000 еквивалентни жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“. Не пожелах да присъствам на това събитие, тъй като нямам информация обект или обекти по този проект да са завършени, още по-малко да са въведени в експлоатация с нужните за целта книжа и разрешителни. Считам, че „рязането на ленти“ на незавършени и невлезли официално в експлоатация обекти, цели единствено обслужването на фалшиви резултати, новини и пиар“, каза г-н Афузов.

„Що се отнася до проблемите на ВиК – Сливен, надявам се в най-скоро време новото ръководство на дружеството да внесе светлина върху изпълнението на водния проект и проблемите, които предстоят да бъдат решени“, добави той.


Снимки:

Достъпност