Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2022 година

10.03.2023 13:00
лого

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 72.7 хил., от които 40.3 хил. са мъже, а 32.4 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 49.7% (при 54.9% за страната). Той е съответно 57.5% за мъжете и 42.6% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на деветнадесето място в страната.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Сливен намалява с 2.5%, а спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 4.3%.

За повече подробности отворете прикачения файл.


Снимки:


Прикачени файлове:

инфоранация от НСИ

Достъпност