Заповед № РД-11-12-011/22.02.2023 г. на Областен управител за определяне на купувач след проведен електронен търг.

22.02.2023 11:22

Заповед № РД-11-12-011/22.02.2023 г. на Областен управител за определяне на купувач след проведен електронен търг.


Прикачени файлове:

Заповед № РД-11-12-011 от 22.02.2023 г.

Достъпност