Заповед № РД-11-12-006/23.01.2023 г. на Областен управител за провеждане електронен търг

25.01.2023 07:23

Заповед № РД-11-12-006/23.01.2023 г. на Областен управител за откриване на процедура за провеждане на последващ електронен за продажба на поземлен имот, находящ се в гр. Твърдица


Прикачени файлове:

Заповед № РД-11-12-006 от 23.01.2023 г.

Достъпност