Заповед № РД-11-12-005/23.01.2023 г. на Областен управител за провеждане на електронен търг

25.01.2023 07:20

Заповед № РД-11-12-005/23.01.2023 г. на Областен управител за откриване на процедура за провеждане на последващ електронен за продажба на поземлен имот, находящ се в гр. Твърдица


Прикачени файлове:

Заповед № РД-11-12-005 от 23.01.2023 г.

Достъпност