Местонамиране на работното място/учебното заведение на заетитe и учащите лица към 7 септември 2021 година в област Сливен

20.01.2023 10:40
лого

Към 7 септември 2021 г. 1 232 лица, или 2.5% от отговорилите на въпроса са посочили, че работят предимно от вкъщи. Без фиксирано работно място са 1 939 лица, или 4.0%. Най-висок е абсолютният брой и относителният дял на лицата, които работят в същото населено място, в което живеят - 33 697 (69.3%). До населеното място, в което работят, пътуват 11 470 лица, или 23.6%. Заетите, които пътуват извън страната, са 293, или 0.6%.

Разпределението на заетите лица по степен на завършено образование и местонамиране на работното им място към 7 септември 2021 г. показва, че най-висок е делът на лицата с висше образование сред тези, които работят предимно от вкъщи - 49.8% от всички посочили този отговор. Най-висок е този дял при заетите със средно образование без фиксирано работно място (70.1%), както и на тези, които пътуват до друго населено място, за да работят – 57.1%.


Снимки:

Достъпност