Провеждане на процедура по мобилност за назначаване на държ.служител по чл.81А от ЗДСл

30.11.2022 13:38

Обявление за провеждане на процедура по мобилност за назначаване на държ.служител по чл.81А от ЗДСл в Областна администрация Сливен.


Прикачени файлове:

Обявление

Заявление-Мобилност

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.17ал.3т.1

Достъпност