Областна администрация Сливен получи сертификат CAF

29.11.2022 13:33
сертификат

Областна администрация Сливен е сред областните и общински администрации, получили етикет „Ефективен CAF потребител“ по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“. Сертификатът CAF по същество е подобен на ISO и се присъжда като оценка на усилията за прилагане на универсален модел за качество в управлението и организацията на работа.

Присъждането на сертификата CAF става след преминаването на обучения и процедури за вътрешно и външно оценяване на администрациите, включващо анализ на силните и слабите им страни и оценка за дейността им от различни източници, включително потребители на техните услуги.

Сертификатите CAF бяха връчени в петък на специална церемония в столицата, организирана от Института по публична администрация. Отличието за Областна администрация Сливен получи главният секретар г-н Кирил Аврамов. „Областна администрация Сливен се включи с желание и готовност в процеса на внедряване на модела за управление на качеството. Във времето, в което се извършваше самооценката, ръководството на администрацията претърпя няколко промени, произведени бяха редица избори. Но паралелно с текущата работа и задължения, при много добра организация и екипност, целта беше постигната“, каза при връчването на сертификата той. „Основната ни цел бе не само получаването на етикет „Ефективен CAF потребител“, а и придобиването на по-ясна представа за състоянието на администрацията, мнението на служителите и заинтересованите лица за работата и процесите в Областна администрация Сливен. Благодаря на екипа на Института по публична администрация и консултантите, с които работихме, за подкрепата. Благодаря на ръководството и на всички колеги, които през целия процес на сертифициране бяха добронамерени и отзивчиви, участваха от първия до последния момент“, подчерта още Кирил Аврамов.

Сертификатът CAF е с валидност две години. След изтичане на този срок администрациите, които го прилагат, могат да се обърнат към националния CAF ресурсен център за неговото продължаване.


Снимки:

Достъпност