Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през третото тримесечие на 2022 година

22.11.2022 15:10
лого

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен към края на септември 2022 г. намалява с 0.2 хил., или с 0.5%, спрямо края на юни 2022 г., като достига 36.4 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.2% (достигат до 11.4 хил.), а в частния сектор намаляват с 1.3% (достигат до 25.0 хил.).

Отворете прикачения файл за по-подробна информация.


Снимки:


Прикачени файлове:

информация от НСИ за брой заети лица и средна работна заплата за 3-то тримесечие на 2022 г.

Достъпност