Заповед РД-11-12-021 от 11.11.2022 г. за определяне на купувач след проведен електронен търг

14.11.2022 10:05

Заповед РД-11-12-021 от 11.11.2022 г. за определяне на купувач след проведен електронен търг за продажба на поземлен имот, находящ се в гр. Твърдица.


Прикачени файлове:

Заповед РД-11-12-021 от 11.11.2022 г.

Достъпност