Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Старши счетоводител” в Дирекция АПОФУС

04.11.2022 11:29

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността „Старши счетоводител”

в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

и

Нормативни документи за изпит на кандидата за Ст.счетоводител в Дирекция АПОФУС.


Прикачени файлове:

Списък на допуснатите кандидати(ст. счетоводител2022 г.)

Нормативни документи за кандидат Ст.счетоводител АПОФУС

Достъпност