Областна администрация Сливен обявява конкурс за старши счетоводител в Дирекция АПОФУС

18.10.2022 13:54

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

о б я в я в а

конкурс за длъжността „Старши счетоводител ”

в дирекция „Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, в Областна администрация Сливен.


Прикачени файлове:

Обява конкурс ст. счетоводител 2022 г

Заявление

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.17ал.3т.1

Дл. х-ка Ст. счетоводител 2022

Достъпност