Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот находящ се в гр. Твърдица.

11.10.2022 10:36

Заповед за откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Твърдица.


Прикачени файлове:

Заповед № РД-11-12-019 от 03.10.2022 г.

Достъпност