Заповед № РД-11-12-020/11.10.2022 г. на Областен управител на област Сливен за определяне на купувач

11.10.2022 10:13

Заповед № РД-11-12-020/11.10.2022 г. на Областен управител на област Сливен за определяне на купувач след проведен електронен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в с. Асеновец, община Нова Загора.


Прикачени файлове:

Заповед № РД-11-12-020 от 11.10.2022 г.

Достъпност