Открита процедура за провеждане на електронен тьрг за продажба на имот в с. Бяла, община Сливен

02.09.2022 14:46

Откривам процедура за провеждане на електронен тьрг за продажба на имот частна държавна собственост, находящ се в с. Бяла, община Сливен

Подробности в прикачения файл.......


Прикачени файлове:

Бяла

Достъпност