Открита процедура за провеждане на електронен тьрг за продажба на имот в с. Асеновец, община Нова Загора

02.09.2022 14:45

Откривам процедура за провеждане на електронен тьрг за продажба на имот частна държавна собственост, находящ се в с. Асеновец, община Нова Загора

Подробности в прикачения файл............

Достъпност