Извлечение от Протокол за проведен тест в конкурса за Ст.юрисконсулт

31.08.2022 13:19

за допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю след проведен тест за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Сливен.


Прикачени файлове:

Извлечение от Протокол за ст.юрисконсулт 2022

Достъпност