Заповед за откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на сграда

07.06.2022 15:36

Заповед за откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на сграда – частна държавна собственост, находяща се в с. Чокоба, община Сливен.


Прикачени файлове:

Заповед № РД-11-12-012 от 02.06.2022

Достъпност