НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА: „ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ – ЛЕТОПИСЕЦЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ“

12.05.2022 13:51
З. Стоянов

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН

РУО СЛИВЕН, РИМ „Д-Р СИМЕОН ТАБАКОВ“, ИМ КОТЕЛ

ОБЩИНА КОТЕЛ И КМЕТСТВО С. МЕДВЕН

О Р Г А Н И З И Р А Т

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

ТЕМА: „ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ – ЛЕТОПИСЕЦЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА

РЕВОЛЮЦИЯ“

ЦЕЛИ:

1. Поощряване интереса на учениците към епохата на Възраждането, бележития българин Захарий Стоянов и неговото творчество

2. Формиране у учениците чувство за принадлежност и национална гордост

3. Развиване на умения за работа с исторически и литературни източници

4. Включване в Четвъртите четения, посветени на Захарий Стоянов, в с. Медвен

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Право на участие имат ученици от 9 – 12 клас на средните училищата в страната

2. Участниците имат право да пишат аргументативен текст – интерпретативно съчинение или есе по едно от произведенията на Захарий Стоянов, като сами изберат заглавие на своята работа:

- „Васил Левски - Дяконът: Черти из живота му“;

- „Васил Левски: Дяконът“

- „Записки по българските въстания“;

- „Априлското въстание“;

- „Дълг и чест: Христо Ботйов“;

- „Христо Ботйов: Опит за биография“;

- „Четите в България“;

- „Знаеш ли ти кои сме?“

3. Всеки ученик работи в екип с научен ръководител – музеен работник, учител по история и цивилизация или учител по български език и литература

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕКСТОВЕТЕ:

1. Да отговарят на избраната тема

2. Да бъдат с обем до 4 печатни страници - шрифт Times New Ro 12

3. Да се изпратят в два / два / екземпляра с посочени трите имена на автора, училището, класа и телефон за връзка

4. Да се посочи име и телефон на научния ръководител

5. Адрес за изпращане: Областна администрация Сливен / пощенски код: 8800 /

ул. „Димитър Добрович“ № 3 / за участие в конкурса /

КРИТЕРИИ :

1. Оригиналност и творчество

2. Дълбочина на осмисляне, аргументираност и достоверност на темата

3. Умение за излагане на факти и подреждането им н стройна композиция

4. Езикова и стилистична култура

СРОКОВЕ:

1. Изпращане на творбите: 20 юни 2022 г.

2. Обявяване на резултатите: 30 юни 2022 г.

3. Награждаване: 6 септември 2022 г. в с. Медвен / Съединението на България /

ОЦЕНЯВАНЕ:

Конкурсните творби ще се оценяват от комисия с представители на всяка от посочените институции

НАГРАДИ:

Първа награда

Втора награда

Трета награда

Награди ще получат научните ръководители на номинираните ученици.

Всички участници ще получат грамоти

Лице за контакт: Димитринка Петкова,

GSM: 0878631425.


Снимки:

Достъпност