Заповед към кметовете на общини да определят местата на пунктовете за изкупуване на череши от областния управител Веселин Вълчев

11.05.2022 14:01
Череши

Във връзка с чл. 2, т.7 и чл.4 от Закона за подпомагане на земеделските производители, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, областният управител Веселин Вълчев издава заповед към кметовете на общини да определят местата на пунктовете за изкупуване на череши, които да бъдат представени в Областна администрация Сливен, Областна дирекция на МВР – Сливен и в Регионален отдел „Метрологичен надзор” ЮИБ, офис Сливен, на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в срок 31.05.2022г.

Повече детайли по процедурата по изкупуване на череши ще намерите в приложения файл – ЗАПОВЕД ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ВЕСЕЛИН ВЪЛЧЕВ


Снимки:


Прикачени файлове:

Заповед череши

Достъпност