Областният управител организира заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Сливен

10.05.2022 16:07
Заседание

Днес областният управител Веселин Вълчев председателства заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Сливен за 2022г. Поводът за провеждане на заседанието е предстоящото разработване на регионална програма за заетост на област Сливен. В заседанието взеха участие заместник областния управител г-жа Пепа Генчева, както и членовете на постоянната комисия - представителите на другите институции в региона, както и асоциации и неправителствени организации.

В дневния ред бяха залегнали и обсъдени няколко точки, сред които:

 Приемане на индикативна програма за дейността на Постоянната комисия по заетост;

 Информация за процедурата за разработване на регионалната програма за заетост през 2022г.;

 Състава на комисията, както и методика за оценка и определяна на средствата по общини за разработването на програмата;

Като основна цел на програмата ще е осигуряване на субсидирана заетост за период от 3 до 6 месеца през настоящата година със средства от държавния бюджет. Стремежът по програмата ще бъде да се използва максималния подсигурен бюджет в срок до 09.12.2022г.


Снимки:

Достъпност