Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот частна- държавна собственост

25.03.2022 10:16

Заповед № РД-11-12-006 от 17.03.2022 г.


Прикачени файлове:

Заповед № РД-11-12-006 от 17.03.2022 г.

Достъпност