Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот

02.02.2022 15:37

Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот


Прикачени файлове:

Заповед РД-11-12-004-24.01.2022

Достъпност