Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот

14.01.2022 09:49

Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот


Прикачени файлове:

Заповед № РД-11-12-003 от 12.01.2022 г.

Достъпност