Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот

10.11.2021 11:46

Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот в с. Чокоба, община Сливен.


Прикачени файлове:

Заповед № РД-11-12-010 от 20.09.2021 г.

Достъпност