Отдел "Статистически изследвания - Сливен" отговаря на въпросите за преброяването

08.09.2021 15:01
преброяване

Възможностите за електронно преброяване предизвикаха очакван интерес сред гражданите. В областната администрация бяха получени конкретни запитвания, свързани с преброяването на близки в чужбина, с посочването на адрес, самоопределянето по етнос и др. Въпросите бяха отнесени до началника на отдел "Статистически изследвания - Сливен“ Антон Георгиев. С негово съдействие бяха предоставени подробни отговори на НСИ на зададените и всички други въпроси, свързани с преброяването, включително и по електронен път.

Преброяването, освен че е задължително по закон, е важно за всички нас, защото на база данните от него се изготвят политиките за десетилетие напред. Всеки трябва да се включи, защото е важен. Електронното преброяване е бързо, лесно, удобно и безопасно.

Въпросите и отговорите - в прикачения файл.


Снимки:


Прикачени файлове:

въпроси и отговори

Достъпност