Извлечение от Протокол относно конкурса за "мл. експерт" в дирекция АКРРДС

20.07.2021 12:52

Допуснати и недопуснати кандидати до интервю след проведен тест за длъжността „Младши експерт“ в дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост в Областна администрация Сливен


Прикачени файлове:

Извлечение от Протокол за мл.експерт

Достъпност