Конкурс за длъжност "Младши експерт"

24.06.2021 15:22

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН на основание чл.9а, ал. 2, чл.10, ал. 1 и чл.10а от Закона за държавния служител, и Заповед № РД-11-01-050 от 24.06.2021 г. на Областен управител и във връзка с чл.13, ал.1 и чл. 14 от НПКПМДС

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността „Младши експерт ”


Прикачени файлове:

Обява

Заявление

Декларация

Длъжностна характеристика

Достъпност