Областният управител обяви търг за отдаване под наем

19.04.2021 13:31
областна администрация

Със своя заповед Областният управител откри процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 1 кв.м. Теренът е предназначен за разполагане на преместваем обект – кафе-автомат, съгласно утвърдена схема.

Търгът ще се проведе при начална наемна цена в размер на 33 (тридесет и три) лв. без включен ДДС. В наемната цена не се включва консумативният разход за електроенергия.

Целият текст на заповедта: в прикачения файл.


Снимки:


Прикачени файлове:

търг

Достъпност