Конкурс за ст.експерт в дирекция АКРРДС

13.04.2021 07:25

Във връзка с процедурата за определяне на подходящ кандидат за длъжността Старши експерт в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" /АКРРДС/ публикуваме списъците с допуснати, недопуснати кандидати и нормативната база за подготовка при втори етап на конкурса.

Публикуваме и извлечение от Протокол за тестово изпитване.

Публикуваме крайно класиране от проведен конкурс за Старши експерт в Дирекция АКРРДС.


Прикачени файлове:

Списък на допуснати до конкурс кандидати

Списък на недопуснатите кандидати

Списък Нормативни актове за подготовка

Система за определяне на резултати

Извлечение от Протокол за тест

Крайно класиране от проведен конкурс за Старши експерт в Дирекция АКРРДС

Достъпност