Решение № РД-11-02-002/17.02.2021 г. на Областния управител

19.02.2021 16:04

С решение №РД-11-02-002 от 17.02.2021 г. Областният управител разреши предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., поради непосредствен риск от прекъсване транспортни услуги (обществен превоз на пътници) за територията на община Сливен.

Целият текст на решението: в прикачения файл.


Прикачени файлове:

Решение за прилагане на спешна мярка

Достъпност