Заповед за провеждане на електронен търг за продажба на имот-частна държавна собственост

12.10.2020 13:23

Заповед за провеждане на електронен търг за продажба на имот-частна държавна собственост


Прикачени файлове:

Заповед № РД-11-12-04

Достъпност