Заповед на Областния управител за откриване на търг с тайно наддаване

21.02.2020 15:26

Със заповед №РД-11-12-001 от 18.02.2020 г. Областният управител открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 1 кв.метър за разполагане на кафе-автомат.

Подробности: в прикачения файл.


Прикачени файлове:

Заповед за откриване на търг

Достъпност