Съобщение за собствениците на имоти засегнати от обект: "Път II-55 Велико Търново - Гурково, Обходен път на с. Асеновец“

17.01.2020 14:06

Областна администрация Сливен уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: "Път II-55 Велико Търново - Гурково, Обходен път на село Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и електропровод 20 кВлт", че АПИ е превела по сметка на Областен управител сумите за неизплатените обезщетения и започва изплащане на определените парични обезщетения.


Прикачени файлове:

Съобщение

Заявление ФЛ

Заявление ЮЛ

Декларация

Достъпност