Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост

05.08.2019 10:56

Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 20 „Пътен надлез на км 158+777“, Подобект 19 „пътен надлез на км 151+770“, Подобект 17 „Пътен надлез на км 134+350“, Подобект 16 „Пътен надлез на км 127+805“ и Подобект 18 „Пътен надлез на км 145+787“ от Позиция 2 „ Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив - Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на област Сливен.


Прикачени файлове:

Обявление

РМС 445

Достъпност