Междинни резултати от проведени конкурси за обявени вакантни работни места в Областна администрация Сливен.

08.07.2019 10:13


Прикачени файлове:

1.Списък на допуснати кандидати за длъжност "Младши експерт" в Дирекция АКРРДС.

2.Списък на недопуснати кандидати за длъжност "Младши експерт" в Дирекция АКРРДС.

3.Списък на допуснати кандидати за длъжност "Старши експерт" в Дирекция АКРРДС.

4.Списък на недопуснати кандидати за длъжност "Старши експерт" в Дирекция АКРРДС.

5.Списък с нормативни документи за подготовка при писмен изпит и събеседване за длъжност "Младши експерт" в Дирекция АКРРДС.

6.Списък с нормативни документи за подготовка при писмен изпит и събеседване за длъжност "Старши експерт" в Дирекция АКРРДС.

Достъпност