Откриване на процедура за провеждане на последващ търг с тайно наддаване за продажба на имот- частна държавна собственост.

26.06.2019 12:24

Заповед № РД-11-12-007/25.06.2019 г. на Областен управител на област Сливен за откриване на процедура за провеждане на последващ търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост.


Прикачени файлове:

Заповед РД-11-12-007

Достъпност