Заповед № РД-11-12-005/07.05.2019 г. на Областен управител на област Сливен за откриване на процедура за провеждане на търг ...

08.05.2019 11:55

Заповед № РД-11-12-005/07.05.2019 г. на Областен управител на област Сливен за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост


Прикачени файлове:

Заповед № РД-11-12-005/07.05.2019 г. на Областен управител на област Сливен за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост

Достъпност