Заповед № РД-11-12-004/02.04.2019 г. на Областен управител на област Сливен за откриване на процедура за провеждане на търг ...

03.04.2019 10:39

Заповед № РД-11-12-004/02.04.2019 г. на Областен управител на област Сливен за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно надаване за продажба на сгради - частна държавна собственост, находящи се в СО "Сливенски минерални бани", землище на с. Злати войвода, община Сливен


Прикачени файлове:

Заповед РД 11-12-004/02.04.2019

Достъпност