Заповед РД-11-12-025/21.11.2018 за определяне на купувач на имот в с. Злати Войвода.

21.11.2018 11:52


Прикачени файлове:

Заповед РД-11-12-025/21.11.2018

Достъпност