Заповед за откриване на тръжна процедура за продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в с. Злати войвода, община Сливен

19.10.2018 10:30

Заповед № РД-11-12-024 от 19.10.2018 г.


Прикачени файлове:

Заповед № РД-11-12-024 от 19.10.2018 г.

Достъпност