Република България

Преглед на новина

Областната координационна група за учене през целия живот проведе първото си заседание

Областната координационна група за учене през целия живот бе сформирана със заповед на областния управител Чавдар Божурски. В нея членуват представители на РУО, общините, дирекция “Бюро по труда” – Сливен, работодателски организации и синдикати, учебни заведения, в които се обучават възрастни, в това число факултетът и колежът към ТУ – София и филиала на МУ – Варна в Сливен, Регионална библиотека – Сливен, читалища, неправителствени организации. Председател а групата е зам.областният управител Димитринка Петкова, под чието ръководство се проведе първото й заседание. В него участва част от екипа на националния координатор за учене на възрастни Валентина Дейкова. Тя проследи изпълнението на целите, заложени в Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.

По време на дискусията бяха очертани предизвикателствата, които стоят пред заинтересованите страни в Сливенска област: работата с уязвимите групи, мотивиране на работодателските организации за повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение за възрастни, ролята на културните институции като средища за успешно неформално обучение и др. На заседанието беше приет Правилник за дейността на Областната координационна група за учене през целия живот.

В края на срещата бяха представени съдържателните и функционални възможности на EPALE - Електронна платформа за учене на възрастни в Европа, актуалния тримесечен фокус: обучение на възрастни на работното място.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508