Република България

Преглед на новина

Обява за повторен търг с явно наддаване

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН

 

О Б Я В А

 

На основание чл. 64, ал.1 от Закон за държавната собственост чл. 69, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 4, ал.1 във връзка с чл. 20, ал. 1 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, издадена от Министерство на финансите и Заповед на Областен управител на област Сливен №РД-11-12-018/26.09.2019г. от 14:00 часа на 18.10.2019 год. в заседателната зала на Областна администрация Сливен, ул. „Димитър Добрович” № 3

ще се проведе повторен търг с явно наддаване за продажба на вещи – частна държавна собственост

по списък, поставен на информационното табло в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация.

 

Тръжна документация – 6 лв. с включен ДДС

Оглед на вещите 13:00 до 16:00 часа от 07.10.2019 год. до 11.10.2019 год.

Закупуване на тръжни документи до 15:00 часа на всеки работен ден от 07.10.2019 год. до 11.10.2019 год. в счетоводството на Областна администрация.

Депозитът за участие в търга е в размер на 10 % от началната тръжна цена. Депозитът се внасят в касата на ОА или по банкова сметка при „Общинска банка” АД – клон Сливен всеки работен ден от 07.10.2019 год. до 16:00 часа на 11.10.2019 год.

Информация: тел.044/616-213, 044/616-672 http://www.sliven.government.bg/

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508