Република България

Преглед на новина

Одобрени са плановете по параграф 4 за местности в село Кортен

Със заповед № РД-11-09-007 / 20.11.2018 г. на областния управител на област Сливен са одобрени планове на новообразуваните имоти за земи по § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за местности „Мечи-камък-изток“, „Мечи-камък-запад“, “Щоките“, „Ценино-запад находящи се в землището на с. Кортен, община Нова Загора, област Сливен.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник бр.101 от 07.12.2018г. Заинтересованите могат да се запознаят с плановете на новообразуваните имоти в сградата на Община Нова Загора. Жалби срещу одобрените планове могат да се подават, чрез областния управител на област Сливен, пред Районен съд-Нова Загора в 14- дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508