Република България

Преглед на новина

Информация за дейността на Дирекция "Инспекция по труда" в Сливен

През м. май 2018 г. Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Сливен извърши 158 бр. проверки. През отчетния период 18 бр. предприятия са проверени за първи път. Констатирани са 672 бр. нарушения на трудовото законодателство. Нарушенията по здравословни и безопасни условия на труд са 369 броя, съобщи директорът на "Инспекция по труда" в Сливен.

Независимо от факта, че в част от проверените предприятия в някаква степен е изградена система за управление на безопасността и здравето при работа съгласно действащото законодателство, все още работодателите не приемат фирмената организация за управление на дейността по осигуряване на тази дейност като неразделна част от бизнес политиката на предприятието.

Цялостната организация на дейността по здраве и безопасност при работа е в основата на превенцията на трудовия травматизъм. Чрез нея се създават правилата за безопасност при работа и редът за осъществяване на постоянен контрол по спазването им. По проект «Превенция за безопасност и здраве при работа» са разработени инструменти за онлайн оценка на риска, които са актуализирани от служители на ИА ГИТ. Те са напълно безплатни и могат да се използват за обучения и инструктажи. Предназначени са основно за микро- и малки предприятия, които обикновено нямат ресурс да назначат специалист по безопасност и здраве при работа и тази дейност се вменява по съвместимост на други работещи. Извършените чрез инструментите оценки съответстват на законодателството и са допустими при контрола. По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ са назначени помощник-инспектори, които при заявка могат да демонстрират пред работодателите функционалностите на инструментите за онлайн оценка на риска. Проектът е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд. Цялата информация - в прикачения файл.

Файлове

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508