Областна комисия „Военни паметници” към областния управител в област Сливен

Председател: Минчо Афузов – Областен управител на област Сливен;

Зам. председател: Антоний Андонов– Заместник областен управител на област Сливен;

Секретар: Валентин Мишев – Главен специалист по ОМП в Областна администрация Сливен;

Членове:

1.Радослав Симеонов – Главен експерт в отдел „Военни паметници и военно-патриотично възпитание“ в Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ в Министерство на отбраната;
2.Пепа Чиликова – Заместник кмет по хуманитарните дейности в община Сливен;
3.Доц. д-р Николай Сираков – Директор на Регионален исторически музей – Сливен;
4.Генчо Димитров – Директор на Исторически музей Нова Загора;
5.Станимира Кънчева – Началник отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата“ в община Нова Загора;
6.Надежда Тодорова – Младши експерт по културата в община Твърдица;
7.Пламен Мерджанов – Директор на Исторически музей – Котел;
8.Десислава Пепелишева – Началник отдел „Социални и хуманитарни дейности“ в община Котел;
9.Атанас Чолаков – Главен експерт във Военен клуб Сливен;
10.Майор Жанет Господинова – представител на в. ф. 22220 – Сливен;
11.Божидар Борденяшки – председател на Областната организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – Сливен;
12.Николай Тодоров – Председател на Областната организация на Съюза на ветераните от войните – Сливен.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Достъпност