Областна комисия „Военни паметници” към областния управител в област Сливен

Председател: Г-н Чавдар Божурски – областен управител на област Сливен.
Заместник председател:  – заместник областен управител на област Сливен.
Секретар: Г-н Валентин Мишев – главен специалист по отбранително-мобилизационна подготовка в Областна администрация Сливен.
Членове:
1.Представител на Министерството на отбраната - г-н Радослав Симеонов – главен експерт в отдел „Социални инвестиции и военно-историческо наследство“ в дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“, или г-жа Кристина Алексова – старши експерт в отдел „Социални инвестиции и военно-историческо наследство“ в дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“.
2.Г-жа Пепа Димитрова-Чиликова – заместник кмет „Хуманитарни дейности“ в община Сливен.
3.Г-жа Станимира Кънчева – началник на отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата“ в община Нова Загора.
4.Г-н Христо Карабекиров – секретар на община Котел.
5.Г-жа Сийка Минчева – старши специалист култура в община Твърдица.
6.Доц. д-р Николай Сираков – директор на Регионален исторически музей, гр. Сливен.
7.Г-н Генчо Димитров – директор на Исторически музей, гр. Нова Загора.
8.Г-н Пламен Мерджанов – директор на Исторически музей, гр. Котел.
9.Майор Жанет Господинова – представител на военно формирование 22220 – Сливен.
10.Г-н Атанас Чолаков – главен експерт във Военен клуб Сливен.
11.Г-н Кольо Милев – председател на Областната организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – Сливен.
12.Г-н Божидар Борденяшки – председател на Областната организация на Съюза на ветераните от войните – Сливен.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ОКВП № РД-11-10-024 от 25.08.2023 [ Дата на публикуване: 13 октомври 2023 г., 13:28:03 ]

Достъпност