Областна комисия „Военни паметници” към областния управител в област Сливен

Председател: Чавдар Божурски – Областен управител на област Сливен;

Зам. председател: Димитринка Петкова – Заместник областен управител на област Сливен;

Секретар: Веселин Вълчев – Главен експерт ОМП в Областна администрация Сливен;

Членове:

1.Манол Тренчев – Началник отдел „Военни паметници“ в Дирекция „Социална политика“ в Министерство на отбраната;

2.Пепа Чиликова – Заместник кмет на община Сливен;

3.Николай Сираков – Директор на Регионален исторически музей Сливен;

4.Пейчо Пейчев – Директор на Исторически музей Нова Загора;

5.Станимира Кънчева – Началник отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата“ в община Нова Загора;

6.Надежда Тодорова – Младши експерт по културата в община Твърдица;

7.Пламен Мерджанов – Директор на Исторически музей Котел;

8.Десислава Пепелишева – Началник отдел „Социални и хуманитарни дейности“ в община Котел;

9.Атанас Чолаков – Главен експерт във Военен клуб Сливен;

10.Майор Жанет Господинова – представител на в.ф. 22220 Сливен;

11.Божидар Борденяшки – член на Областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва;

12.Николай Тодоров – Председател на общинския съвет на Съюза на ветераните от войните Сливен;

13.Велка Иванова – Председател на дружество „Военноинвалид“ към Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите Сливен;

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Достъпност