Постоянна комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Област Сливен

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН
Председател: Чавдар Божурски – областен управител на област Сливен;
Заместник-председател:  – заместник областен управител;
Секретар: Венелин Великов – и.д. директор на Дирекция „Бюро по труда” Сливен
Членове:
1.Пепа Чиликова – заместник-кмет на Община Сливен
2.Ивайло Енев – заместник-кмет на Община Нова Загора
3.Детелина Адамова – заместник-кмет на Община Котел
4.Петко Ненов - заместник-кмет на Община Твърдица
5.Пенка Кирилова – директор на Дирекция ”Регионална служба по заетостта” Бургас
6.Венелин Великов – и.д. директор на Дирекция „Бюро по труда” Сливен
7.Валентина Сердарска – директор на Дирекция „Бюро по труда” - Нова Загора
8.Нешка Георгиева – директор на Дирекция „Бюро по труда” Котел
9.Светлана Манолова – главен експерт в Отдел "Статистически изследвания - Сливен", Териториално статистическо бюро – Югоизток
10.Ирена Иванова – директор на Дирекция “Инспекция по труда” - Сливен
11.Георги Вишнаров – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Сливен
12.Светла Драганова – старши експерт по организация на средното образование, Регионално управление на образованието - Сливен
13.Камелия Зарева – регионален секретар на СРС ”Подкрепа” - Сливен
14.Тодор Иванов – председател на РС на КНСБ – Сливен
15.Марийка Георгиева – ръководител, Агенция за регионално икономическо развитие – Сливен
16.Георги Геренов – председател на УС на Общинска организация на инвалидите Сливен
17.Радостин Койчев – заместник-председател на УС на Сливенска търговско-промишлена палата
18.Панайот Хаджииванов – председател на Индустриална стопанска асоциация – Сливен
19.Драгомир Драгиев – експерт, Асоциация на индустриалния капитал в България
20.Валентина Колева – регионален представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
21.Стефка Шевкенова – представител на Съюза за стопанска инициатива

Правилник за дейността на Постоянната комисия по заетост от юни 2021

Достъпност