Постоянна комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Област Сливен

Председател: Чавдар Божурски – областен управител на област Сливен

Заместник-председател: Димитринка Петкова – заместник областен управител

Секретар: Тихомира Димитрова - директор на Дирекция „Бюро по труда” Сливен

Членове:
1. Пепа Чиликова – заместник-кмет на Община Сливен
2. Светла Стоянова – заместник-кмет на Община Нова Загора
3. Детелина Адамова – заместник-кмет на Община Котел
4. Петко Ненов - заместник-кмет на Община Твърдица
5. Пенка Кирилова – директор на Дирекция ”Регионална служба по заетостта” Бургас
6. Тихомира Димитрова – директор на Дирекция „Бюро по труда” Сливен
7. Валентина Сердарска – директор на Дирекция „Бюро по труда” - Нова Загора
8. Велин Георгиев – директор на Дирекция „Бюро по труда” Котел
9. Светлана Манолова – главен експерт в Отдел "Статистически изследвания - Сливен", Териториално статистическо бюро – Югоизток
10. Ирена Иванова – директор на Дирекция “Инспекция по труда” - Сливен
11. Тотка Костова - директор на РД „Социално подпомагане” – Сливен
12. Светла Драганова – старши експерт по организация на средното образование, Регионално управление на образованието - Сливен
13. Камелия Зарева – регионален секретар на СРС ”Подкрепа” - Сливен
14. Тодор Иванов – председател на РС на КНСБ – Сливен
15. Марийка Георгиева – ръководител, Агенция за регионално икономическо развитие – Сливен
16. Стефка Георгиева – председател на УС на Общинска организация на инвалидите Сливен
17. Радостин Койчев – заместник-председател на УС на Сливенска търговско-промишлена палата
18. Панайот Хаджииванов – председател на Индустриална стопанска асоциация – Сливен
19. Драгомир Драгиев – експерт, Асоциация на индустриалния капитал в България
20. Валентина Колева – регионален представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
21. Стефка Шевкенова – представител на Съюза за стопанска инициатива.

Правилник за дейността на Постоянната комисия по заетост 

Достъпност