Постоянна комисия по транспорта

Председател: Кирил Аврамов - главен секретар на Областна администрация Сливен

Секретар: Цветелина Калоянова - старши експерт в Областна администрация Сливен и членове:

1.Румен Иванов - зам. кмет на Община Сливен;

2.Петя Василева - мл.експерт в Община Нова Загора;

3.Антон Драганов - зам. кмет на Община Твърдица;

4.Стоянка Костова - ст. специалист в Община Котел;

5.Марин Дамянов — началник на областен отдел „Автомобилна администрация“ Сливен;

6.инж.Валя Модева- н-к на отдел "Инвестиционно- ремонтни дейности" в Областно пътно управление- Сливен;

7.Кунчо Танев - гл.инспектор в РЖИ-Пловдив;

8. Тодорка Енева - представител на Асоциация на превозвачите Сливен

9. Мартина Златева- Директор на Дирекция АКРРДС в Областна администрация Сливен

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Достъпност